A-) SU ŞEBEKESİ İŞLETME VE DAĞITIMI 
BATMAN OSB'nin su ihtiyacı yer altı su kaynaklarından temin edilmektedir. Temin edilen sular 1.500 m3 lük su depolarına gönderilerek kullanma suyu kriterlerine getirilmektedir. Su abonesi olan firmalara suyun dağıtımı ve faturalandırılması OSB tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
B-) ATIKSU ARITMA TESİSİ
BATMAN OSB atıksu ve yağmur suyu şebekeleri ayrık sistemde inşa edilmiş olup bu şekilde çalıştırılmaktadır. Atıksuların arıtma tesisine getirilmesi için bölge içinde kanalizasyon şebekesi yaptırılmıştır.
BATMAN OSB Merkezi Paket Atıksu Arıtma Tesisi 2013 tarihinde yapılmış ve devreye alınmıştır. Katılımcı faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, kirletici konsantrasyonlarının BATMAN OSB atıksu kabul kriterleri’ni sağlaması halinde, herhangi bir ön arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır. Böylece katılımcıların atık su kirliliğinden kaynaklı bertaraf sorunu da bireysel çözümlerden ortak çözüme ulaşmıştır. Merkezi Paket Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları su kirliliği kontrol yönetmeliği Tablo 19’a göre alıcı ortama deşarj edilmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüm yasal gereklilikler atıksu arıtma tesisi için yerine getirilmiştir.

  • 24.05.2024
  • Bu içerik 2011 defa okundu