Tüm katılımcılarımızın kesintisiz ve güvenli doğalgaz kullanımını sağlamak için 1 mühendis ve 1 teknisyenden oluşan kadrosuyla, 7/24 hizmet verilmektedir.  Her sanayi parseline doğalgaz ulaştırılmış olup, enerji hatlarının tamamı yer altından geçmektedir. Üyelerine en kaliteli hizmeti sun¬mayı prensip edinerek çalışan BATMAN OSB Bölge Müdürlüğü’nün hedeflerinden birisi de;
Bölgemizde faaliyette bulunan sanayicilerimizin enerji talebini en kaliteli, en temiz ve en ucuz şekilde karşılamaktır.
 
Bölge fabrikalarımızın enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapılan önemli çalışmalardan birisi de doğalgaz temini için yapılan yatırımlarıdır. Bölgemize doğal gaz getirmek için girişimlerde bulunulmuş ve 2011 yılında BOTAŞ A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği yapılması gereken etüt çalışmaları 2011 yılı ortalarında tamamlanarak, 2011 yılında altyapı çalışmalarına başlanmış ve 2012 yılında da şebekeye gaz verilerek sanayi tesislerimiz doğal gaz kullanmaya başlamıştır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bölgemizde üyelerimizin ısıtma ve proses amaçlı doğal gaz ihtiyacının karşılanması ve şebekenin güvenli bir şekilde çalışması için boru hatlarının ve istasyonların kontrol, bakım ve tamiratının yapılması, üyelerden gelen gaz kaçak ihbarlarının incelenmesi ve tespiti görevlerini yürütmektedir.
 
Görev ve Sorumlulukları
Bölgemizin, doğal gaz dağıtım şebekesinin işletilmesini sağlayarak can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, abonelik ve faturalama işlerini yürüt¬mek, bakım-onarım hizmetlerini yerine getirmek, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmekle görevlidir. Doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusun-da bölgemizin gaz ihtiyacını uygun şart ve fiyatlarda kar¬şılamak için gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Bölgemiz dağıtım şebekelerin mekanik teçhizatlarının faal bir şekilde kalması için gerekli çalışmaları yürütülmektedir.

Üyemize verilen hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi ve doğal gaz şebekesinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi için hatların, şebeke ekipmanlarının ve RS istasyonları¬nın kontrol ve periyodik bakımları düzenli olarak yapıl¬maktadır. Ayrıca üyelerimizden gelen arıza veya kaçak ihbarlarına teknik personelimiz ile müdahale edilerek, üyelerimizin doğal gazı güvenli bir şekilde kullanması sağlanmaktadır.

  • 24.05.2024
  • Bu içerik 1946 defa okundu